Všeobecné obchodní podmínky půjčení šatů

1. Standartní výpůjční doba je 4 dny (čtvrtek až pondělí), max. do 18:00, pokud není předem či při výpůjčce dohodnuto mezi zákazníkem a půjčovnou jinak.
 
2. Zkoušení šatů je bezplatné.

3. Ceny půjčovného se řídí aktuálním ceníkem.
 
4. Při rezervaci šatů se vybírá záloha (kauce), která je uvedena v ceníku. Doplatek se hradí při vyzvednutí šatů. V případě odstoupení od smlouvy, nebo nevyzvednutí šatů záloha (kauce) propadá ve prospěch půjčovny.
 
5. Při sepsání smlouvy o půjčení zákazník předkládá doklad o totožnosti. S osobními údaji bude nakládání dle Obecného nařízení o ochranně osobních údajů (GDPR) EU 2016/679 po dobu nezbytně nutnou pro realizaci zápůjčky a vyřízení případných reklamací. 
 
6. Provozovatel se zavazuje, že objednané šaty budou pro zákazníka připraveny v domluveném termínu a kvalitě.
 
7. V ceně zapůjčení je obsaženo zkoušení, žehlení, čištění běžného ušpinění, ochranný obal (za ztrátu obalu účtujeme 300,- Kč) 
 
8. Zákazník nesmí vypůjčené šaty jakýmkoli způsobem upravovat, čistit, ani žehlit.

9. Šaty jsou zákazníkovi půjčeny a zákazník je povinen je vrátit v originálním obale.
 
10. V případě poškození či zničení se zákazník zavazuje uhradit veškerou vzniklou škodu v plné výši dle charakteru a rozsahu poškození, resp. náklady spojené s opravou či úpravou.
 
11. Při ztrátě, krádeži, nebo úplném zničení, hradí zákazník plnou výši ceny, se kterou byl seznámen při sepsání smlouvy.
 
12. Veškeré úpravy a čištění šatů provádí pouze půjčovna.